1 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - t VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29 November 194 0 Tegenwoordig de Heeren. Mr.A.L.des ..ïombe. burgemeester HJG-asi 1 le en A.PHiIhorsi.we.ili.ou.dera Secretaris J.«.G,.A*Pat.eilL).'ur.g.« Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.1.9.9. t/m 1220 Uitgevoerd Afd IAfd. II Afd, III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 670