■"f BESLISSING t ont- der ge-- t door rlen- n gronc|, n en armede sche- g be- erpach- g ver- kken. .M.Ram 0. tiame- hem jde- c in c in DS Ijk ter- averwe- le 3 te 1 den Lijke ift in ;kenen Lerwi j- .o. of ïte ,0. leden >ude ivangeifL lar ver- de mber ver- dt ge- pdracli- ke het de Het ontwerp wordt, ter overlegging aan den Raad, vastgesteld Besloten wordt de voor wegverbreeding bestemde strookjes niet meer te verpachten, teneinde tot ver breeding te kunnen overgaan. Afdeeling en No. Aanmer kingen 1oJ\A v. Besloten wordt den heer Ram te benoemen tot tijde lijk onderwijzer in de lichamelijke oefening aan de openbare U.L.0.school op een salaris, berekend naar den grondslag van een onderwijzer met hoofdakte bij tiet 1.0. Aan de 3 bijzondere U.L.0.scholen zal een voorstel tot benoeming worden gedaan. uy kennisgenomen, Aan den Dir.v.Gem.werken zal opdracht worden gegever een onderzoek in te doeh stellen tot het opknappen van de woning en de inrichting van het terrein voor lich.oefening. Rapporten en kostenbegrootingen wor den "bij het College ingewacht. .J - -- V N» t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 672