r 1 1/ JU. V 4 Voj. BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen De machtiging wordt verleend, Tot wijziging van den termijn van 1 jaar in één van 3 jaar wordt Besloten. Het schrijven ter kennis brengen van de hoofden der)* openbare scholen met verzoek in deze richting maat regelen te nemen indien hen dit gewenscht of moge lijk voorkomt. Besloten wordt tot verpachting tegen een pachtsom van 150,=. Met spoed zal aan het pachtbureau toe stemming worden gevraagd. Kenni sgenomen 1^ oM. HrbGÏ. k 4 iVo- V- cM v Aan den Directeur zal worden medegedeeld dat het personeel, ook van de opruimingsploegen, reeds ver zekerd is. e CLOtS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 674