Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 2. in de "begrooting bedragen op te nemen voor subsidieverleening aan gymnastiekvereenigingen. 3. idem voor subsidieverleening aan de Vereen.E.H.B.O.te Soesterherg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 679