NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3.. -December 194 .0... Tegenwoordig de Heeren Mr ..A.b.ctes „Tombe., -burgemeester HJ ...Gas i .l.le...e.ri.AP Hi Lbo r stWethoud e.rs Secretaris ....J....(i*A.«-Ba.t.en,b.arg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1221t/m 1 229.» Uitgevoerd Afd I- Afd. II: Afd. III: l) 1 Afd. IV: Vi_. TypTv.dW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 682