Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1228 Directeur Gemeen tewerken. rapporteert dat de stichting "hieuw iviariënburgh" niet heeft voldaan aan de aanschrijving van Burgemeester en Wethouders inzake het sloopen van een houten loodsje achter het huis perceel, gelegen op den hoek van de Beetzlaan en Schrikslaan, en bewoonc door K..Reehorst. 1229 Directeur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, verge zeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 685