BESLISSING "Me uw aan aan ster en 1 van b huis van de bewoonc Lige verge- cen en besloten wordt spoedig tot het afbxelten van het lood je over te gaan en den -directeur van Gemeentewerken daartoe opdracnt te geven, ne kosten aan de afbraak verbonden dienen op den eigenaar te worden verhaald. Gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht wordjt Vol/IJ besloten de aanvragen nos.2/567 en 1/1675 in te wil ligen. Afdeeling en No. Aanmer kingen HV-H y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 686