NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .....b....De cembei:194Q Tegenwoordig de Heeren .&6.S...TQinb-6., ...B.UI'-g.e.IIlR.e.S.teT Ii.J«Gasille en A»iJ«nilh.orst f uethouders Secretaris J.f.QiBat enb ui g Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers ...,12.3-Qt/m - 1.2.38 Uitgevoerd Afd I: Afd, II: Afd. III: h Afd. IV: TypT.vd.W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 688