T 7" %s-/r (j/< VVYA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen i)e kwijt schel ding wordt aoor het College bij meerderhe van stemmen verleena. Het College besluit, indien door de betrokken 3 land bouwers op de voorwaarde van de P.U.E.M. tot betaün van een bedrag van 650,= wordt ingegaan, de overig kosten wegens uitbreiding van de straatverlichting voor rekening van de gemeente te nemen. Aan de betrokken landbouwers zal via den heer Herm. iiilhorst een uitnoodiging voor een bespreking over deze aangelegenheid met wethouder Iiilhorst en den gemeente-secretaris op maandag 9 .december a.s. des namiddags te 3 aa:c worden gericht. Gelet op de inkomsten van adressant kan het College geen vrijheid vinden op diens verzoek in te gaan. -Ce pensioensgrondslagen worden aldus vastgesteld. .ennis ge nomen. Kennisgenomen, stukken van de het rapport zal worden gevoegd bij de gemeenterekening over 1939. aan wethouder Gasille wordt machtiging verleend om namens het College met den heer Kuijer een bespreking over deze aangelegenheid te voeren, teneinde een be slissing voor te bereiden. lJcM. 'V H/OA I /HA- ~/n»- v 'v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 690