BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen Alvorens iiierop te beslissen, wordt door het College i^aJi- besloten -aan den .Directeur van Gemeentewerken op tR k ,A( aragen 1e. een rapport over deze aangelegenheid in te dienen; 2e. in den vervolge van elke aanrijding der gemeente lijke auto's en wagens, hoe gering ook, melding te maken en een rapport aan het College in te dienen Gelet op het advies van houw- en 'Woningtoezicht wordt besloten de aanvrage no.2/568 in te willigen en de aanvrage no.2/566 te weigeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 692