NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL DER GEMEENTE SOEST VAN T.0 December. 194.0_r VAN DE VERGADERING VAN Tegenwoordig de Heeren «.bries ...Tombe ^.Burgeme ester. ü.«.cI.»..ü-.a.aiJ.le....e.n..jb..«2.».bLilh.QXö.t.,...j/.et.iiQud..er.s. Secretaris siGiv«.Ba."fe enb mg Afwezig Accoord De Burgemeester, Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers .1.23.5.... .12.52 t/m Uitgevoerd Afd I -A Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 694