v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt de at'deeling te berichten, dat voor het volgende seizoen met hare opmerking zal worden rekening gehouden. iSoM- Conform het advies van den Burgemeester wordt afge zien van aankoop van een auto. Be Burgemeester zal ten spoedigste gebruik gaan ma ken van zijn bevoegdheid tot ingebruik nemen zoowel van de auto eigendom van Bolderen en v.d.Schagt als van de gehuurde auto eigenaar 'lammer te Soesterberg "H 4-fiU.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 700