notulen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 19» 40 VAN Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L.des Tombe, burgemeester H.J.Gasilleen A.P.Hilharstwethouders Secretaris J.G.A .Batenburg. 127 Afd. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 70