1k NOTULEN sc N BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .23 .December 1940 Tegenwoordig de Heeren Hl.*Aj»Jj.«.d.eS...T.Qmbft^£uXg®me.eat.ei H.». J.Ga s i Lla.a n..a.P.hilJa d.x s 1.Ge.tlio.u.cLe x s. Secretaris T.G.?_nG&T.TILbu.T.S. Afwezig Accoord De Burgemeester, ethouders. De Secretaris, Bevat volgnummers 1.2Ö1tm 1.2.9,0. Uitgevoerd Afd I Afd. II Afd. III: Afd. IV: TypTVdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 714