Volg num mer 1238 Afd.Dinanci&n 1289 De Voorzitter. 1 290 A.Brouwer Afzender of voorsteller Datum biedt ter vaststelling aan de opgave ingevolge art.22, 1e lid van het fi- nancieele verhoudingsbesluit voor he' jaar 19^8* eelt mede dat hem mondelinge verzoe ken hebben bereikt van de teeren luon- tauban en van ivlarle te Soesterberg om tegemoetkoming in de kosten van verhuizing als gevolg van de afbraak van hun huizen ten behoeve van de Duitsche Weermacht. doet teekeningen toekomen van een veestal te bouwen aan het woonhuis, voorheen behoorende aan de erven A. Schouten. De totale kosten worden be groot op ƒ.6852,60. Korte inhoud De o hij w Kijks Mont van het eeni en W' te o: deni: den i Wede: len

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 717