NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .27 December194 0 Tegenwoordig de Heeren H, J.G-asille lae-O-Vb-Urgemae-Ster A P.,.ïïi Uier. s.t.wetliaud .er. Secretaris J G.A «Bat eilbur.g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouder?, De Secretaris, 129.1 129.8. Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd I: Afd. IV: Jg Afd. III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 720