Volg num mer Afzender of voorsteller 1298 Dir(Tem. werken Datum Korte inhoud biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. Gel< 27 1 2/5/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 723