NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS O - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .31 December 194.0, Tegenwoordig de Heeren ...U.'T vO&sille, Iqc o— b.Uügsmee.S'ter A«P..l:ilhQrat.wethouder Secretaris J...G.»A^3at:.eiib.urg< Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.29.9. t'm .1.3.05. Uitgevoerd Afd I: ,~4r~ Afd. II: Afd. III: Afd IV: U&

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 726