notulen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN6....jj!e.b.zuar.i193.4.0.» Tegenwoordig de Heeren ....Mr.*A».L.».das....T.o.nib.e..,Buxgemeeste x ü.«.J..«.üasilleen...A.«P....üilixQxs.t.,a.e.tlio.ad.e.x.s.- Secretaris A •BatenbuXg.. TypTvdvV Afwezig Accoord JDe Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers 1.2.8t/m1.4.1..*. Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. III.Ai Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 76