iPcfl I u Afdeeling en No. Aanmerkingen en onder- ine de, dat n grond, g en Albei; egaan. Kennisgenomen. k9 ayf tl V rir erijaen vat n behoeve rengt hie.J ijven /4. dd. De gevraagde vergunning wordt verleend onder voorwaar- J/j. de °dat het Kerkpad Z^Z. alleen wordt bereden vanaf 7l\ de Korte Middelwijkstraat tot de garage 50 meter) /sfa. en dat het parkeeren op het Kerkpad Z.Z. niet is toe gestaan. e verbete- Koningin- ijkomende 550, Ge- tot eeni- en eerst e politie- en betrok-1 kunnen Alvorens op dit voorstel in te gaan besluit het Col- |A lege persoonlijk ter plaatse een en ander te gaan be- zien. der Enger; e aan den villa 1t oor tij del;" olDe In- rwijs te h medege- ke huisves- Met het bestuur der Engendaalschool wordt een bespreking gehouden. Den verslag van deze bespreking wordt bij \J* deze notulen gevoegd. plaatsen der Ar- .Besloten wordt deze instelling te plaatsen op de lijst, als bedoeld in artikel p der Armenwet, en te rangschikken onder de instellingen bedoeld in arti kel 2, sub b. der Armenwet. Van deze plaatsing zal openbare kennisgeving gescnieden. e Grondbe-I Overeenkomstig het advies van de Commissie Grondbe- ch er meos .drijf en Uitbreiaingsplan wordt de koopprijs gehand- de Soester haafd op ƒ.1,25 per -12 ok, groot I na als sec-! I bchmidt te .1,25 per es van ssie voor acht k-c Jl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 80