BESLISSING Afdeeling T Aanmerkingen en No. rakelijk- 5 ü'ebxua- ingsavond. meded.ee- an den hu^ dat de nummer van den Bat tenaar en ning in dit ar bij ge- oeming ter plaats hel et de pei- 3 op de vot bieden, ter een verzoe: ld van de iezen. n Hnowel deze ontspanningsavond inmiddels is gehoude- nrdt alsnog vrijstelling van vermakelijkheidsbelastm vlrleendAan het Comité zal worden medegedeeld, dat in den vervolge een dergelijk verzoek tijdig zal dienen te worden gedaan. In het belang van den heer van Hal wordt goedgevon den dat bij eventueele benoeming te Heeae, aldaar terstond in functie wordt getreden, zulks in afwij king van den termijn gesteld in zijn Arbeidsovereenko ig mst Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, no.2, wordt besloten de aanvrage no.1/1652 in te willigen. 19 iJ-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 82