BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN9... Jf.fi M a.a.x i 193f.4Q desiora.oe.,.√ľaigemeoste r i: .0 ..uasilleen, A..r ...hilr^or s.t. .s..t.i.,ou.g.e,.xs. Afwezig Tegenwoordig de Heeren Secretaris Accoord De Burgemeester, De^Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. I:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 84