k A- - - i 1e. het aanbrengen van een schot met deur tussciien de be nedenzaal en de aangrenzende serre; 2e. de overplaatsing aer schoolbanken door den dienst van Geme entewerken pehet aanbrengen van gelegenheid tot stalling van rijwielen; 4e. de mogelijkheid van het aanbrengen van een eenvoudig urinoir in den tuin. De wenschen sub 1 en 2 worden toegezegd, terwijl de andere zullen worden overwogen. Wellicnt zal het mogelijk blijken de bij de scnool aan de molenstraat achtergebleven losse rekken over te plaatsen. Het bestuur verlaat nierop de vergadering. Het ontworpen contract zal het bestuur ter hand worden gesteld. Aldus -Ir-y Typvd v, Geil: X C> 'Jjg [v''t tie v Aan c stras week Besl vragi leze iae C let stee Rijks meer |Aung terz een /Ls Ctsy-y^ t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 87