- «- H beslissing Aldus wordt besloten. Afdeeling Aanmerkingen Aan liet Verificatiebureau zal voorden gevraagd welk bedrag in rekening zal worden gebracht bij verifica tie van de administratie van den distributiedienst ftan den Baad zal worden voorgesteld net perceel nirkB straat 8 aan H.kinderdijk te verhuren van ween tot week en tot uiterlijk 1 kei a.s. Besloten wordt den Baad vernooging van crediet aan t^ Lj f vragen ten bedrage van ƒ.280,6^. Beze aangelegenheid zal in handen worden gesteld van de Oommissie Openbare Werken onder mededeeling dat ■Bet College van oordeel is, dat niet van den heer lik steen een aavies moet worden ingewonnen, doch van het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater (Biza) te keer omdat dit instituut een overheidsinstantie is. Aangezien reeds voorheen door genoemd instituut een terzake dienend rapport werd uitgebracht zal thans een geheel nieuvi rapport dienen te worden gevraagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 88