BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Tegenwoordig de Heeren Mr»A,L,deS ÏOIUbe burgemeester H.J.Gasille en A.P.Hilhorstwethouders Afwezig Accoord !e Wethouders. Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IZ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 94