fl Volg- num- Afzender of voorsteller Korte 169 170 Geneesk.Insp.v/d Volksgezondheid Utrecht Dir.Gem.werken Dir.Gem.werken deelt mede zich te kunnen vereenigeni het ontwerp-besluit tot wijziging dei verordening, regelende de genees- en verloskundige armenverzorging, doch geeft in overweging in het ontwerp voordracht aan den Raad een kleine wij. ziging aan te brengen. zendt teekening en begrooting betref fende verbetering van het wegdek van den Kampweg. biedt ter behandeling aan een verzoei om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Het c de oi worde De t< de Di uit 1 aank< voors laste de kc 9.C diens Gele- 13 1/16!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 99