-TM NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - xf - Uv VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .1.8...Ee.br.uari- 194.4..... Tegenwoordig de Heeren Gr ,A,.des.. 'X'G.T.b.G bur.gcmees.ter ....H».J.»Gnailla..en..A»E.Jlxlhor.s-t-,-...wethouders-»----- Secretaris J.».(x..A»Eatenbur.g.» Afwezig - Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.45. 15.2 Uitgevoerd Afd I G.Afd. II Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 102