Volg num mer 150 Best.der Stichting Engendaalschool 151 151 Afzender of voorsteller Voorzitter Datum Korte inhoud Dr .P.G-.de Vos Soest verzoekt medewerking tot gedeeltelijk betegeling en gedeeltelijke verhardin van de speelplaats, zulks teneinde het geven van onderwijs in het vak lichamelijke oefening aldaar mogelij te maken. De Inspecteur van het Lage: Onderwijs heeft aan deze aanvrage zijn goedkeurend advies gehecht. stelt voor de loonen van de arbeider werkzaam aan het dunnen van de bos- schen welke waren uitgekeerd naar eei, uurloon van 0,38 met terugwerkende kracht te brengen op 0,43 per uur. verzoekt namens de T,B0.vereeniging in beginsel machtiging tot opname van IJ.van Woerden, Oude Utr.weg 48 en Maart je 0Jekel,Braamweg 34, in het sanatorium Zonnegloren" Besl lijk Jonf ren ber £n b 3 e zv, Je c vacfc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 105