Hl' V Lp~ sdeeitelfjk verhardin teneinde het vak ar mogelij: i het Lagei anvrage aecht 3 arbeider i de bos- rd naar eei. rgwerkende 5 per uur. ereeniging opname ?.weg 48 5 34, in BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt den Raad voor te stellen de wette— lijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Conform het voorstel wordt besloten. Omtrent de loo ien van de plantsoenarbeiders zal door den Secretari ter plaatse een onderzoek worden ingesteld. In beginsel heeft het Ooilege tegen de opname geen oe zwaar De officieele stukken worden bij het College inge dacht Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 106