Volg num mer 153 154 Afzender of voorsteller De Voorzitter Directeur van Ge meentewerken Datum Korte inhoud brengt ter tafel een klacht van knoop te boest, over de huisvestirg van de iiree aan den klein Engendaaï we; 15 alhier. De Directeur van Gemeentewerken ad viseert op koeten termijn ae bewonir te doen staken. rapporteert naar aanleiding van een door den Inspecteur van Bouw- en WoJ ningtoezicht en den heer Commandant der Vrijwillige Brandweer Soesterbei. ingesteld onderzoek naar de aanwezi ge, geheel onvoldoende, uitgangen aan de B.n.kerk te boesterberg en stelt het nemen van een aantal maat gelen voor, op grond van art.100 de Bouwverordening en art.42 van de Ve ordening ter voorkoming van brand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 109