Afdeeling en No. psloten wordt ten spoedigste aar: het kerkbestuur een Besioxen w«x icilten tot verbetering van het Kerk- gebouw een en ander conform het advies van den ^e/° teux van Gemeentewerken dd. 15 februari 1941 No.35/1. I q1 oten wordt den Controleur Armwezen Bakner op te dragenten spoedigste de omstandigheden van de Bree te onderzoeken en rapport uit te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 110