U'. BESLISSING ?.n ook ^enen tmest ie ver steunder i ge- i over- ie Le ob- ra a±' teil l Eiken-]| :en .t bij no helijk ke ing n be- illen van n per- nten Afdeeling en No. Aanmer kingen kennisgenomen. s 8 besloten wordt den Raad het voorstel te aoen als door den -directeur geadviseerd. Inmiddels zal de .directeur gemachtigd worden op het te nemen raadsbesluit vooruit te loopen bij net same stellen van de jaarstukken 1940. n- Adressanten te berichten conform het rapport van den -directeur van U-emeentewerken. 77'3 besloten wordt ƒ.564,85 aan iiet schoolbestuur uit te betalen. Tot hernieuwde publicatie wordt besloten. .de becretaris wordt tot den aankoop gemachtigd. kan tegen zijn Juli van 15 an een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 118