Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 171 De burgemeester deelt de vergadering mede, dat als gevolg van de uitbreiding der .Poli tie te boesterberg ook uitbreiding van het .Politiebureau noodwendig wordt. Hij is in de gelegenneid het perceel Amersxoortsciiestraat 12 te huren van de erven Gaste lijn en legt een schrijven over van den heer h.G. van den Hout. net perceel is tweele-j dig te benutten, n.1. de begane grond voor politiebureau en de boven verdieping als woning voor een der 1 politiebeambten. Spreker vraagt of het College zich met net huren van het perceel voor de som van 55,= per maand, n.1. /.J0,= politiebureau en 25,= woning, in beginsel zou kunnen vereenigen. De huur zou tel kens voor den t,dd van één jaar wor den aangegaan met een opzeggingsterl mijn van één maand wederzijds, terwijli bij eventueelen verkoop de gemeente voorrang zal worden verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 119