NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS SL - - G— VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 28 Februari 194 1 Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L.des Tombe, burgemeester, H.J.Gasille en A.P.Hilhorstwethouders Secretaris J .-G»A..3ateuburg-, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 172t/m 180 Uitgevoerd Afd IAfd. Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 122