Volg num mer Afzender of voorsteller 177 178 179 180 DirGem.werken GCSchuylenburg auto-expert Best.v."Soest Vooruit" DirGem.werken Datum Korte inhoud rapporteert n.a.v. een klacht van den medebewoner van perceel Smitsweg 51a over de drinkwatervoorziening ir dat huis. brengt nader rapport uit over de auto van G.Tammer. Een i voor: A.Ro Door de ti 1e. i 2e. i verzoekt a. de historische benaming "Nieuwern hoek" te doen voortbestaan door het gedeelte van de Burg.Grothe- straat en Vredehofstraat daar ter plaatse den naam te geven van "Nieuwerhoekplein" b. in het aldaar te maken nieuwe plantsoentje, een soortgelijke fontein te herplaatsen als voor heen in het oude plantsoentje aaii' wezig was. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. Besl a. e d Gele 28 F no.2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 125