NOTULEN BURGEMEESTER ENWETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3M a a r t 194 .1 Tegenwoordig de Heeren MrM.L.des.Tombe, burgemeester, H JGasilLe en.A.P„Hilboretwethouders Secretaris J G.A .Bat.enb.UT g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 18.1. t/m 182 Uitgevoerd Afd I Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 128