>espre- >pgave w« ïscopeer- I van zijn Maart in een Lt blijkt Ljn ont- r een fundee- het iering gc. .ng van lat hij aanbie- 1 stuk in den is gelej Luit end e door de; ig aange-f >rdeel le vraag ïding .-waarden BESLISSING Het College besluit den Raad het voorstel te doen een nieuwe getelescopeerden gashouder met inhoud 6000 M3 te bouwen en de werkzaamheden na onderhand- sche aanbesteding op te dragen. Omtrent de leveren de firma's zal nog een beslissing genomen worden, zoodra een aanvullend advies van den Directeur zal zijn ontvangen. Het college, kennisgenomen hebbende van de situatie besluit den Wethouder te machtigen om in deze dili gent te zijn. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 130