NOTULEN jl - jp BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4M a a r t 194 -1- Tegenwoordig de Heeren „Mr.A.L.des Tombe, burgemeester H... JG.asllle. en A..P ►Hilhorst-1 - - we t houd er s Secretaris J, GA- ►Bat ehbur g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 183- Bevat volgnummers 196 t/m Uitgevoerd Afd IA Afd, IV: ...In... Afd, III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 134