,cf. 't V S^o Afdeeling en No. Aanmer kingen sen ont- Lg der rerbren- mst 1939 ietten in en het woning ■t het iten in- stvoor to lt rent de e Boer. n agent een re- t van J. t 17 d van et zen- n den .Kerk- vaar te an diens ruari jk onderf- ldheid p.v/h die tij- ane voorf edrag n, dat n tegen r worden ag in Besloten wordt het ontwerp-besluit den Raad ter vaststelling aan te bieden. Besloten wordt den Directeur te machtigen het werk op te dragen aan W.van Doorn, schilder te Soest voor den prijs van totaal 362,=. Het College besluit na kennisneming van het schrij ven geen wijziging te brengen in de gemaakte tele foonaansluitingen. Besloten wordt den Inspecteur te adviseeren zijn voorstel opnieuw aan de orde te stellen bij de be handeling van de gemeentebegrooting voor 1942. Het College kan om der gevolgen wille, geen vrijheid vinden tusschentijds op het verzoek in te gaan. Besloten wordt het R.K.Kerkbestuur Soesterberg aan te schrijven de noodige maatregelen aan de woning aan te brengen. Besloten wordt W.D.Ooievaar te Hooge Vuursche voor den tijd van een week te benoemen tot tijdelijk onderwijzer aan de o.l.school a/d Beetzlaan. V Jij. De declaraties tot een gezamenlijk bedrag van 38,58 zullen worden uitbetaald. Besloten wordt den Directeur te berichten, dat niet aan zijn verzoek kan worden voldaan. tfjb-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 136