NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 Maart194 1.» Tegenwoordig de Heeren Mi-A.R.deS Tombe Burgemeester. Il.J .Oasille...en A.r.Hiliiorst.Wethouders Secretaris V. .6.» A. fiat e hb.ur.g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, 206 1.97 Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd I: Afd. II: Afd. III: Afd. IV:^Q TypTvdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 140