AC :d Janu- 'egens ie van n ;sen van l de iviia. .ei ver- .eeert itiegele; 11 ge verj- rgezela l advie- BESLISSING Besloten wordt, de gevraagde machtiging aan den Voor zitter te verleenen. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te verzoeken tegen G.M.Kooij proces-verbaal te doen op maken, wegens overtreding van de verordening ex art. 4^ Woningwet en de Bouwverordening In verband met de economische omstandigheden, die het afbreken van deze inrichting niet toelaten wordt besloten deze aangelegenheid overigens voorloopig te deponeeren Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos 11 en 12 wordt besloten de aanvragen nos.1/1680 en 1/1681 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmer kingen *|j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 144