NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 11 Maart 1941 Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L.des Tombe, burgemeester. H. J,G-a.si.lle en. A.P.Hilhorstwethouders. Secretaris .A,»Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers ZO7 t m ...2.1-3 Uitgevoerd Afd IAfd. II Afd. III: Afd. IV: 5^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 146