Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 213 Dir.v.Gem.werken stelt naar aanleiding van het be- Burgen sluit van 25 Februari 1941 voor om van 27 de arbeiders, die op 6 December 1939 Direct overwerk verricht hebben een grati ficatie toe te kennen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 149