NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.0 Januari 194 ..1 Tegenwoordig de Heeren ..Mr...A^L.de.S-.-T.ombe.,---burgeïïieest er H, Jfiaaille.en. A...P.ilhors...wethouders Secretaris J.»G—A..3atenburg< Afwezig - Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers l.v Uitgevoerd Afd IAfd. IIAfd. III Afd. IV: v.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 14