BESLISSING t be- oor om ber 1939 grati- Burgemeester en Wethouders handhaven hun schrijven van 27 Februari 1941. Besloten wordt, dit aan den Directeur van Gemeentewerken mede te deelen. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 150