u (D u. NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS .j)- - - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 M aart 1941. Tegenwoordig de 'Heeren KrA.L.des Tombe burgemeester .H J...G-asille. .exi.A P_.Hilh.ar. s t ,.w.e thouders... Secretaris ...J^G.^A..3atenhurg^ Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, ^De-Se-stetaris Bevat volgnummers 2.1.4t/m 224 Uitgevoerd Afd I4,... Afd. II Afd. III: f/y.r.. Afd. IV: iO.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 152