V "t, H n st. r- V j J)- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen .k ter .n met iter hei >el toor hen tot m bij )llec- ïtaald, ren en ?etarie Lngevol re rzocht nouth 3n het ndweer- had e en eren. r de trege- id en e slechti de en Desge- e bereid erstrek- undigen* pdrach- ■Generaa! tnland- ;en van •i jding de ge- ïg van toelage :en) ook 5e zins- Inners Conform het verzoek wordt besloten. Besloten wordt de gevorderde Plymouth-auto te verze keren tegen wettelijke aansprakelijkheid, het brand- weermaterieel van Soest te verzekeren voor 10.000, en dat van Soesterberg voor 2.500,=. Voorts wordt besloten het huis met schuren aan den Buntweg, in openbare veiling aangekocht, zoodra het eigendom der gemeente is geworden, tegen brand te verzekeren voor 2.500,=. Met deze circulaire zal rekening worden gehouden. Besloten wordt, overeenkomstig het advies van den directeur van Gemeentewerken, ontheffing aan te vragen. iïordt besloten aan den raad voor te stellen, ook de ze regeling te aanvaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 154