NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.8.Maart.194 1.. Tegenwoordig de Heeren Mj.A.1. des ..Tombe., Burgemeester, .h<j basille.. exi a.T: .iiilbor st..«.etiiou.de rs.» Secretaris .T.GA_».i3.ateilbuig Afwezig Accoord Bevat volgnummers 22.5. De Burgemeester, De Secretaris, t/m 236. Uitgevoerd Afd IAfd. IIAfd. III Afd. IV: TypTvdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 158