Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 225 226 P.G.de Vos, Arts, Soestdijk. J .11.Benschop 227 S.C.van den Bout 228 Controleur M.H. 229 250 ioofd o.l.school ferkebuurt kV.li.Bakker te Soes aangewezen ambtena afd .Persoonsbewijze ar .1. deelt mede, dat Mej.A.C.van de Gies- sen zoover hersteld is, dat hij haar weer geschikt acht arbeid als typis te te verrichten. stelt voor de verzekering tegen brandschade van de woningen der Wo- ningbouwver"Goed Wonen" met een jaar te verlengen, aangezien het verschil in premie met een eventueele verzeke ring bij de fa.J.C.J Anegt en Zonen niet opweegt tegen de polis- en zege kosten doet concept-contract toekomen inza ke verhuur van het perceel Amersfoor schestraat 12 voor vestiging politie bureau, waarbij met een huur van ƒ.55, per maand accoord wordt gegaan, het totaal bedrag voor de inrichting wordt door den Directeur Gemeentewerken ge raamd op 550,=. Voor schoonhouden en onderhoud na ingebruikneming is i 1 de begrooting geen post opgenomen. rapporteert naar aanleiding van door hem gehouden bespreking met de Diaco nie van de hed.Herv.Gemeente over de huisvesting van A.de Bree. levens is aangehecht een schreven var. A.de Bree dd. 4 krt1941 met verzoel in het getimmerte te mogen blijven wo nen. deelt mede, dat de voetbalclub S.E.C met het voetballen in het gymnastiek lokaal een paneel van asbest heeft stuk getrapt. Het paneel kan voor re kening van de vereeniging worden ge-j maakt zendt een voorstel tot aanstelling van personeel in.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 159