handeling met de grondeigenaren over grondal'stand Deze basis ware aan te nemen en aan het Kijk mede te deelen dat de gemeente Soest maximaal 10,= per strekkende meter bijdraagt mits het Bijk de overige kosten geraamd op 18,= per strekkende meter betaalt, Wethouder Gasille die aanvankelijk tegen de gefanta seerde begrooting gestemd was, kan zich er mede ver eenigen dat het stuk als basis voor verdere onderhan delingen zal dienen mits er voor gewaakt wordt dat de grondeigenaren zware hekken zullen bouwen. De heer van Boese1 woont de bespreking van deze zaak bij. Hij bevestigt uit ondervinding, dat de hiervoren bedoelde wijze van werken de eenig juiste is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 163